Navigácia

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  1.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Viera Jančová
  Učebňa A blok ZŠ
  1.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Miriam Hulíková
  Učebňa A blok ZŠ
  2.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kaisová
  Učebňa A blok ZŠ
  Foto
  3.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Sláviková
  Učebňa A blok ZŠ
  4.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Ulčáková
  Učebňa A blok ZŠ
  5,A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Fodreková
  Učebňa A blok ZŠ
  5.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anna Balážová
  Učebňa A blok ZŠ
  6.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Truchlíková
  Učebňa B blok ZŠ
  6.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Peter Knotek
  Učebňa A blok ZŠ
  7.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Emília Vachanová
  Učebňa B blok ZŠ
  7.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Miloslav Tatarka
  Učebňa B blok ZŠ
  Foto Foto Foto
  8.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Svetlošáková
  Učebňa B blok ZŠ
  Foto Foto Foto Foto Foto
  8.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hojová
  Učebňa B blok ZŠ
  9.A Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Zdena Pánová
  Učebňa B blok ZŠ
  Foto Foto Foto Foto Foto
  9.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Hodásová
  Učebňa B blok ZŠ

  © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2018