Navigácia

Navigácia

  • Výlet do Londýna 2018

   Tak, už sme na ceste. Vybúvaní dozelena, kocháme sa moravskou krajinou. Usmieva sa na nás slniečko a prvé rezne od našich mám.

   Pred nami sú dlhé hodiny v buse a prejazd cez kus Európy. Po plavbe trajektom nadránom nás zajtrajšie svitanie už nájde na brehu Británie. Občas sa Vám ozveme.

  • Canisterapia na 1.stupni

   Dnešný deň 11. október bol u nás na škole veľmi zaujímavý. Pre nás, deti z 1.stupňa, prišli predviesť svoje vystúpenie krásne dve psie slečny - Orchidea a Odysea. Ukázali divadelné predstavenie o tom, ako má lož krátke nohy a vymýšľať si neskutočné veci sa nemá.

   Potom predviedli svoje umenie v hľadaní a v závere si s nami zacvičili.

   Prajeme im krásny a veselý psí život,

    

  • Turisti na Žibride

   V sobotu 6. októbra 2018 sme vykročili na prvú trasu v tomto školskom roku. Zo Zbyňova sme sa po žltej značke, neskôr po náučnom chodníku Stratený Budzogáň dostali na Žibrid (867 m.n.m.), druhý najvyyší vrch Súľovských vrchov. Cestou naspäť sme nezostúpili do Zbyňova, ale pokračovali sme náučným chodníkom do Rajeckých Teplíc. Bol nám dopriaty príjemný, jasný deň. Chceme pochváliť nových členov - cestou kráčali rovnako rezko ako naši skúsení.

  • 7.B a noc v škole

   7. B trieda po letných prázdninách pociťuje taký nedostatok školy, že sa žiaci dobrovoľne rozhodli v piatok 28.9. do nej vrátiť a prežiť v nej noc. Plán bol jednoduchý - vydržať čo najdlhšie bez spánku. Do  druhej hodiny rannej sme absolvovali konzumáciu pizze, nočnú hru na schovávačky, film, futbal, florbal a zase futbal, až kým úplne vyčerpaný triedny nezavelil nočný pokoj. Ráno sme unavení, vyčerpaní došli domov a pokračovali v spánku, ktorého sme mali po prebdenej noci nedostatok. Ďakujeme pani učiteľke Pánovej a pánu učiteľovi Tatarkovi, že to s nami zvládli.

  • Beseda s archeológom

   Dňa 27.9. nás navštívil pán Mgr. Martin Furman, PhD., archeológ z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, ktorý našim siedmakom porozprával o svojej práci. Žiaci sa dozvedeli, v čom spočíva práca archeológov, ako sa hľadajú pamiatky z minulosti. Taktiež si mohli do vlastných rúk chytiť predmety, ktoré používali ľudia tisíce rokov dozadu. Na záver pán Furman ochotne zodpovedal na zvedavé otázky. Ďakujeme 

  • Noc výskumníkov v Žiline

   Na konci septembra sa zvykne konať veľmi zaujímavé podujatie v Žiline. Volá sa noc výskumníkov. Stretnú sa tu profesori a predstavitelia viacerých katedier vedy a techniky. Žiaci 7.A a 7.B našej školy sa tiež zúčastnili tejto zaujímavej prezentácie technických vynálezov spolu s učiteľmi  Mgr. Miloslavom Tatarkom a Mgr. Zdenkou Lackovou. Na jednotlivých stanovištiach sa dozvedeli zaujímavosti zo sveta komunikácií, dopravy, virtuálnej reality .Za pozorné počúvanie dostali na pamiatku odznaky a perá. Počasie nám tiež vyšlo. A tak plní zážitkov a bohatí na poznatky sme sa vrátili.

  • Kontrola vlasov

   Vážení rodičia, 

   v škole sa vyskytli vši. Skontrolujte, prosím, svoje deti. Ďakujeme.

  • Poplatok za ŠKD

   Prosíme rodičov o úradu poplatku za školský klub v šk.roku 2018/2019 nasledovne:

    

   za obdobie  september december 2018 do 15.10.2018  vo výške  14,-- EUR

   za obdobie januármarec 2019  do 20.1.2019  10,50 EUR

   za obdobie apríl jún 2019  do 15.4.2019  10,50 EUR

  • Ponuka krúžku

   Základná škola ponúka žiakom 1. stupňa navštevovať krúžok Športové hry. Krúžok bude prebiehať každý utorok od 13,30 hod. do 14,30 hod. pod vedením Mgr. Kataríny Baďurovej. V prípade záujmu treba odovzdať vzdelávací poukaz triednej učiteľke, prípadne priamo p. Baďurovej.

  • Športový deň

   V piatok 7.9.2018 sa u nás v škole uskutočnil športový deň v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia.  Z grantového programu Šport v regióne sme obdržali finančné prostriedky v hodnote skoro 2000 eur. Zakúpili sme za ne rôzne športové potreby, napríklad stolnotenisové rakety, sadu na turnball, florbalové hokejky, kriketové loptičky, trampolíny, karimatky, balančné dosky a mnohé iné. Naši deviataci a ôsmaci si pre ostatných žiakov pripravili športové disciplíny. Zapojili sa do nich aj naši prváci, ktorí s odvahou a nadšením získavali body. Na konci podujatia boli vyhodnotené jednotlivé disciplíny. Nové športové pomôcky využijeme na hodinách telesnej výchovy, v ŠKD alebo na krúžkoch.

  • Bezpečnosť pri oprave bytovky

   Bytovka v blízkosti školy sa rekonštruuje. Prosíme žiakov, aby sa nezdržiavali v jej blízkosti. Rodičia, upozornite na tento fakt vaše deti.

  • Plenárne združenie

   V utorok 11.9.2018 o 16 30 hod. sa uskutoční plenárne stretnutie v A pavilóne. Po ňom sa uskutočnia triedne schôdzky.

  • Ponuka krúžkov

   1.Cestovateľský krúžok - pre 5.-9.ročník ( soboty a prázdninové dni ) - 

    Mgr. Zuzana Barčiaková       Cestujeme od východu na západ, od severu na juh.

   Mgr.Katarína Fodreková

   2. Turistický krúžok 1 - pre 5.-9.ročník ( soboty a prázdninové dni ) –

   Mgr. Miroslava Svetlošáková

   Spoznajte krásy a zákutia nášho Slovenska a Žilinského regiónu.

   Turistický krúžok 2 - pre 5.-9.ročník ( soboty a prázdninové dni ) –

   Mgr. Lucia Hojová

   Spoznajte krásy a zákutia nášho Slovenska a Žilinského regiónu.

   3.Hasičský krúžok Ing.Richard Slávik - prihlasovanie u p.uč. Slávikovej. Naučíme vás, ako sa obsluhuje požiarna technika, čo je to prúdnica.....

   4.Varíme, pečieme, ochutnávame -  pre 5.-9.ročník – Mgr.Miriam Hulíková

   Čo si navaríte, to si aj zjete.

   5. Vybíjaná - 5.-9. ročník –  Mgr. Miriam Hulíková

   6. Florbal 2. - 5. ročník dievčatá - Mgr. Marián Baláž

   7. Florbal 2. - 5. ročník chlapci - Mgr. Marián Baláž

   Nové florbalové hokejky, autobrankár z vás urobia florbalové hviezdy.

   8.Literárno-dramatický krúžok -  pre 5.-9.ročník-Mgr.Zdenka Lacková

   Objavíme talenty a ukážeme, čo je v nás.

   9.Anglický jazyk pre 1.-4. ročník Mgr.Dagmar Mahútová Súkromná jazyková škola Gabby 

   Naučíme vás angličtnu, aby ste sa ľahšie dorozumeli v zahraničí (platený)

   10. Súkromná ZUŠ-Výtvarný odbor Mgr.Zuzana Adamíková (platený)

   11. Súkromná ZUŠ-Hudobný odbor (platený)

   12. Krúžok ručných prác– pani Martina Capková, zahláste sa u pani zástupkyne Barčiakovej

   13. Anglická konverzácia 7. – 9. ročník  PaedDr.Zdena Pánová

   V rámci spestrenia  vyučovania anglického jazyka, naša škola chce dať širší priestor žiakom, ktorí majú talent na angličtinu, zaujímajú sa o tento jazyk nad rámec vyučovacích hodín a chcú svoje vedomosti a talent rozvíjať do budúcnosti.

   Preto ponúkame žiakom 7.-9. ročníka možnosť dvojhodinového stretnutia týždenne v rámci záujmového krúžku. Bude zameraný na aktívnu prácu s anglickým jazykom, konverzácie, hlbšie spoznávanie kultúry anglicky hovoriacich krajín.

   Hodiny budú vyučované za pomoci štúdijných materiálov Cambridge PET /Preliminary English Test /Complete. Vyučujúca PaedDr. Zdena Pánová má skúsenosti s vedením prípravných kurzov na Cambridge skúšky úrovne FCE , CAE a tiež je ústnou skúšajúcou Cambridge strediska ESOL na Ústave cudzích jazykov na Žilinskej univerzite.

   Deti, ktoré sa zapoja do tohto vyučovania ,budú mať na konci školského roka možnosť prihlásiť sa na medzinárodnú skúšku úrovne PET.

  • 8.A na výlete v Ždiari

   Cieľom nášho výletu bolo prejsť časť Tatier a utužiť kolektív. Ciele sme splnili, ale aj užili neustále prestupovanie a cestovanie. Noc z piatka na sobotu bola príšerne ťažká, no napriek tomu sme všetko zvládali úplne perfektne. Ďakujeme našim učiteľkám za trpezlivosť a ochotu. 

  • LIETAVA A 6.B

   Pani učiteľka Barčiaková a pán učiteľ Tatarka zobrali triedu 6.B na výlet do Lietavy do penziónu Pod hradom. Užili sme si srandu, zábavu, futbal na umelej tráve, výlet na Lietavský hrad, výlet ku kamennému kreslu, nočné rozhovory. Program Izba zabáva izbu dokázal, že sme tvoriví a nápadov máme vždy dosť. Miestnu samoobsluhu sme počas piatka stihli navštíviť trikrát. Fantastické jedlo nám pripravovala vždy usmiata pani Lukáčová, ktorá nám splnila, čo nám na očiach videla. Bolo nám dobre.:)

  • Exkurzia 6.A

   8.6.2018 sme navštívili Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach. Žiaci 6.A mali možnosť vypočuť si prednášku o vývoji železničnej dopravy, ktorá bola veľmi zaujímavá a poučná.Videli aj rôzne exponáty, ktoré približovali históriu pltníctva, vývoj rušňov a automobilov.Najviac ich však zaujímal model železničnej trati z 20-tych rokov20.storočia.Mohli si vyskúšať označovanie lístkov. Tiež obdivovali starodávne motocykle. Bola to veľmi zaujímavá a poučná exkurzia, ktorá v nás zanechala veľa pekných zážitkov. Tešíme sa aj na ďalšie takéto hodnotné exkurzie.

    

    

  • Výlet 9.A

   Ani 9.A neodíde zo školy bez spoločnej rozlúčky. V máji sme sa úžasne zabavili na chate v Rajeckej Lesnej. Bola diskotéka, bol šport, boli spoločné hry, večer pri ohni, spoločné rozhovory na izbe, prezentácia o cestovaní, dokonca aj beseda s policajtom o ich náročnej práci. Každý si niečo vybral, bolo super!  Dodatok nášho ped. dozoru Mgr. Dubovanovej a Mgr. Fodrekovej: „Správanie triedy bolo na výbornú!“

  • Deň detí

   Žiaci  našej školy oslavujú každoročne svoj sviatok 1.júna hrami, športom alebo zábavou.  Nebolo tomu inak ani tento rok. Žiaci sa stretli spolu s učiteľmi ráno na dopravnom ihrisku. Pán riaditeľ otvoril deň plný radosti, súťaží a zážitkov. Pani učiteľka Hulíková podala pokyny a začali sme. Prví nám predviedli ukážku hasiči z Rajeckých Teplíc. Ich nasadenie pri hasení simulovaného požiaru ukázalo ich pomoc a odvahu v každej situácii. Záchranári z 5.pluku špeciálneho určenia zo Žiliny nám vysvetlili a predviedli použitie zbraní, využitie špeciálneho oblečenia v praxi. Pán Samek z autoškoly s veľkou dávkou trpezlivosti robil inštruktora celé dopoludnie všetkým záujemcom, ktorí si mohli na vlastnej koži vyskúšať šoférovanie auta. Nasledovali pestré športové hry pripravené našimi deviatakmi. Všetky triedy sa vystriedali na každom stanovišti. Po skončení súťaženia deviataci vyhodnotili jednotlivé súťaže, víťazov sme odmenili potleskom. Na záver podujatia sme si pochutili na chutnom guláši pre všetkých z našej školskej jedálne, ktorý nám naservírovali naši hasiči. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sa deň vydaril, špeciálne našim deviatakom, hasičom z Rajeckých Teplíc, Autoškole Samek, 5.pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Veríme, že o rok sa stretneme.

  • Školský výlet 7.A + 7.B

   Po spoločnom lyžiarskom výcviku sme sa tešili na koncoročný výlet – znova spoločný...

   Po ceste vlakom do Ochodnice (na Kysuciach) sme sa zabývali na Chate Štart. Napriek krátkej búrke či dvom nám počasie prialo a za tie dva dni sme stihli:

   • dve turistické vychádzky do okolia za dvojnásobný čas než sme predpokladali – veď kto má kráčať v takej horúčave! :)
   • nečakanú previerku poskytovania prvej pomoci;
   • ochutnávku tamojšej pramenitej „vajcovky“ – niektorí konečne prišli na to, prečo sa tak volá;
   • niekoľko basketbalových, futbalových a kartových súbojov na vysokej úrovni;
   • spoločenské hry, pri ktorých sme sa o sebe zasa niečo dozvedeli.

   Cestou domov sme si želali, aby výlety mohli trvať dlhšie – a nevyspaté triedne sa len usmievali a ticho (ne)súhlasili. :)

    

  • Finančná gramotnosť 6.B

   Posledný májový týždeň absolvovali žiaci 6.B triedy vzdelávací program s názvom JA Základy podnikania. Program funguje pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko.  Študentky Hotelovej akadémie (Janka Bohiníková, Kristína Kunšteková) poskytli žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku. Žiaci sa oboznámili s piatimi témami - peniaze, podnik, manažment, výroba a marketing. V jednotlivých témach sa zoznámili so základnými pojmami financií, so všetkým, čo je potrebné na založenie podniku, s tým, aký by mal byť správny manažér, alebo aký je rozdiel medzi kusovou a hromadnou výrobou.  Vyskúšali si tiež pracovný pohovor, návrh reklamného letáku či to, ako funguje montážna linka. Ďakujeme dievčatám za nové poznatky.

  strana: