Navigácia

Navigácia

  • iBobor

   Od 12. do 16. 11. 2018 sa žiaci  II. stupňa a štvrtáci našej základnej školy  zapojili do informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku  sa jej zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl. 

   Najúspešnejšími žiakmi v našj škole stali  žiaci v kategóriách - kadeti (8. a 9. ročník).

   Výsledky iBobor.pdf

    

    

    

  • Tretiačky našim najmenším

   Naše šikovné tretiačky pripravili program na uvítanie do života našim bábätkám, ktoré prišli so svojimi maminami na Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach. Atmosféra voňala dojatím a radosťou z nového života. Prítomní odchádzali s pocitmi pohody a pokoja v dušiach. 

  • Článok o nás v Žilinskom večerníku

   Aj v oblastných novinách písali o našej akcii...

  • Mikuláš 2018

   Vo štvrtok 6.12.2018  prišiel ku nám do školy svätý Mikuláš aj s anjelmi a čertami. Prišiel do každej triedy a každému niečo doniesol. Žiaci na prvom stupni mu zaspievali alebo zarecitovali, preto asi dostali väčšie balíčky ako žiaci na druhom:) Ďakujeme Mikulášovi, jeho sprievodu a deviatakom za perfektne zorganizovanú akciu a pani Musilovej za krásny kostým  svätého Mikuláša.

   Foto onedlho

  • Úspechy našich florbalistov v roku 2018

   Aj v tomto roku sa nám podarilo zapojiť do florbalu najmä malé deti vo veku 7-10 rokov. V našom krúžku už máme takmer 20 detí.  Jadrom partie detí je  skvelý brankár Marko Majerčík  a  výborné družstvo chlapcov, ktorí sú už schopní konkurovať súperom zo škôl v celom Žilinskom kraji. Po poctivých tréningoch sme sa zúčastnili aj prvých súťaží a ukázali sme, že aj my máme šikovné deti. Už druhý rok sa zúčastňujeme Žilinskej florbalovej ligy, v ktorej sme po prvých kolách tohto školského roka na 1. mieste. Na turnaji Mini florbal cup 2018 obsadili naši chlapci 2. miesto a na turnaji Mini devils cup 2018 v Čadci skončili na 3. mieste. O tieto úspechy sa zaslúžili najmä : David Baránek, Marek Ďurana, Andrej Grochál, David Hanuska, Michal Hulec, Marko Majerčík, David Martinka a Michal Matúš

  • Malí cukrári

   V piatok, 7.decembra, sa naši tretiaci učili zdobiť medovníčky. Pozvali sme na návštevu tetu Renátku Kenderovú, aby nám ukázala sladké tajomstvo zdobenia.

   Ako dievčatá, tak aj chlapci sa s radosťou pustili do práce a pod rukami sa im vytvárali krásne výrobky.

   My iba veríme, že v terajšom čase VIANOC, naši tretiaci pomôžu s pečením, ale i zdobením medovníkov.

  • Výtvarný odbor

   Únia žien v Rajeckých  Tepliciach  v spolupráci s Výtvarným odborom SZUŠ, ktorý pôsobí v našej škole,  pripravila   mikulášsku vernisáž žiackych prác.  Výstava, na ktorej je  viac ako 130 obrázkov mladých výtvarníkov,  a tiež aj výsledky ich práce s hlinou, bude otvorená do 12.12. 2018. Návštevníci sa môžu presvedčiť o tom, že u nás vyrastá množstvo nadaných výtvarníkov.

  • Varíme, pečieme, ochutnávame...

   Tento školský rok sa otvoril aj krúžok varenia. Viacerí žiaci mali oň záujem, a tak  sú dve skupiny. Druhá skupina je tvorená  prevažne žiačkami siedmeho ročníka. Všetky dievčatá sú šikovné a veľmi radi pečú aj varia. Za tých pár mesiacov sme upiekli rôzne dobroty a niečo aj  navarili. Dúfajme, že nám vydrží táto chuť do varenia ešte dlho a tešíme sa na ďalšie dobroty.

  • Školské kolo Geografickej olympiády

   V utorok, 4.12.2018, sa najlepší geografovia z tried rozhodli, že si zmerajú svoje vedomosti v Školskom kole geografickej olympiády.

   Na počudovanie ich bolo viac ako 50. Natlačili sme sa do učebne fyziky, v ktorej sme sa postupne začali moriť s úlahami z teórie a potom sme si zobrali povolené pomôcky ( atlas , kalkulačku), aby sme sa popasovali aj s praktickými zadaniami. Vyvrcholením boli  otázky z nášho kraja.

   Po dvoch hodinách, sme odovzdali výsledky našej práce a čakali sme na to, ako to dopadne.

   Na počudovanie to dopadlo výborne. V troch kategóriach, do ktorých sú žiaci rozdelení je spolu 15 úspešných riešiteľov. Najlepší traja v kažej kategórii našu školu budú reprezentovať vo februárovom okresnom kole.

   A tu ich máme:

   Katgória G - 5.ročník:

   1. miesto - Romana KNAPCOVÁ 5.B

   2. miesto - Lucia TRUCHLÍKOVÁ  5A

   3. miesto - Miroslav KUDELA 5B

    

   Kategória  F - 6. a 7. ročník

   1.miesto - Ondrej DEDIČ 7B

   2.miesto - Samuel KŠIŇAN 6.B

   3.miesto - Matej DUBEC 7.B

    

   Kategória E - 8. a 9. ročník

   1. miesto - Vladimír TKÁČIK 9B

   2. miesto - Romana KIANIČKOVÁ 8B

   3. miesto - Lukáš PIŠTEK 8A

   Úspešným riešiteľom gratulujeme, víťazom prajeme veľa úuspechov na okresnom kole.

   No a o rok sa stretneme na geografickej olympiáde zasa.

    

    

  • Úspešne aj na Olympiáde zo SJL

   Len nedávno sme Vás informovali o výsledkoch školského kola Olympiády zo slovenského jazyka. A ozývame sa opäť, pretože víťaz školského kola, Jozef Sedliak, prerazil aj na okresnom kole v Žiline. 28.11.2018 zabojoval a stal sa úspešným riešiteľom. Medzi  33 žiakmi sa bodovo umiestnil na 5.mieste, čo je úžasné. 

   Jožko,blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

  • Predstavujeme sa...športový krúžok

   Každý týždeň sa s radosťou stretávame, tešíme sa, že sa nám darí spolu s deťmi hravou formou precvičiť svaly a  trochu sa zapotiť. Snažím sa, aby deti mali pozitívny vzťah k pohybu a športu, aby sa naučili vyhrávať, ale aj prehrávať.  Hráme každý sám za seba, ale rovnako budujeme kolektív detí, ktoré vedia hrať fair play. Pri cvičení nenecháme v náraďovni žiadne športové náradie, švihadlá, kladiny, lopty, turnball......všetko nám prispieva k zábavným a nenudným hodinám športového krúžku. Prirodzená súťaživosť detí je hnacím motorom každej hodiny a dobrá nálada pri k aždej hre je povinná výbava všetkých detí. 

  • Krúžok-vybíjaná

   V školskom roku 2018/2019 navštevuje a aktívne sa zapája do športovej aktivity 25 dievčat z ročníkov 6.-9. Po pravidelnej rozcvičke ( zahriatie svalovej hmoty ) sa žiačky rozdelia do družstiev a začnú hrať podľa aktuálnych pravidiel. Dievčatá s radosťou a športovou vervou končia dvojhodinový krúžok a sú pripravené na prípadné turnaje.

  • Varíme, pečieme, ochutnávame...

   Pre veľký záujem zo strany žiakov, bol krúžok rozdelený na dve skupiny. Pod vedením p.uč. Hulíkovej pracuje 18 žiakov 6.-9. ročníka.  Na krúžku varíme a pripravujeme jedlá a pochutiny podľa možností surovín.

   Držíme sa hesla - Čo si navaríme to si aj spapkáme - ale samozrejme, ak ostane, môžu ochutnať i vyučujúci.

   Tešíme sa na prípravu tradičných vianočných pokrmov.

  • Koncert kapely F6

   V piatok 30.novembra 2018 hneď zarána zavítala do našej školy rómska gospelová skupina chlapcov pod názvom F6. S aparatúrou hodnou aj veľkého koncertu sa rozložili v našej veľkej telocvočni.

   Na úvod programu chlapci tejto skupiny zaspievali niekoľko piesní, ktoré zdvihli všetkým  náladu. V programe odzneli aj piesne s duchovnou tematikou, chlapci hovorili aj o ich ceste k Bohu. Mnohí žiaci sa až tak rozveselili, že si  chlapcami z kapely zaspievali a aj zatancovali. V  programe  okrem iného bola aj scénka o dobrom pastierovi, ktorý sa staral s láskou o svoje ovečky. Na tomto príbehu žiakov motivovali k vzájomnej úcte, porozumeniu a pomoci. 

   Bol to zaujímavý program, ktorý mnohých duševne obohatil a rozveselil. Dôkazom toho bolo, že toto vystúpenie naši žiaci odmenili búrlivým potleskom.Tešíme sa na ďalšie takéto pekné akcie.

  • 1.miesto v okresnom kole Technickej olympiády

   Veľký úspech sa podaril našim dvom deviatakom - Michalovi Maniakovi a Vladovi Tkáčikovi z 9.B. Dokázali vybojovať 1.miesto v okresnom kole Technickej olympiády. Predviedli svoje vedomosti v teoretickej časti a manuálne zručnosti v praktickej časti. 

   Dňa 29.11.2018 sa zúčastnili na okresnom kole Technickej olympiády v Žiline. V súťaži bolo v kategórii A( žiaci 8.-9.ročníka ) 17 dvojíc, v kategórii B ( žiaci 5.-7.ročníka ) súťažilo 16 žiakov. Našu školu v kategórii A reprezentovali žiaci 9.B triedy Vladimír Tkáčik a Michal Maniak a v kategórii B Tomáš Capko, žiak 5.B triedy. Na  súťažiacich  čakal najskôr 60-minútový teoretický test, ktorý každý žiak vypracoval samostatne. Po teste nasledovala praktická skúška v dielni,  kde žiaci museli žiaci preukázať svoje technické vedomosti aj zručnosti . Súťažiaci v A kategórii mali za úlohu podľa technického výkresu zhotoviť klopkár ( historická forma dreveného rapkáča) a v kategórii B to bol stojan na kľúče. V oboch skupinách mali 90 minút  na zhotovenie  výrobku.

   V konečnom hodnotení sa brala do úvahy  správnosť a čas v teste, ako aj správne technické, estetické a presné vyrobenie výrobku.  V oboch skupinách sa žiaci veľmi  snažili, ale lepšie výsledky sa podarilo dosiahnuť žiakom A kategórie, ktorí sa umiestnili na 1. prvom mieste zo 17 škôl a postupujú do krajského kola.

   Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili okresného kola, ďakujeme za vzornú účasť, postupujúcim, Michalovi a Vladovi,  gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

  • Predvianočná čokoládovňa

   Dňa 27.11.2018, v utorok, sa skupinka nemčinárov spolu s pani učiteľkou Hulíkovou a pánom učiteľom Knotekom vybrali do sveta čokolády.
   Spolu sme sa autobusom odviezli do rakúskeho mestečka Kitsee k čokoládovni Hauswirth. Tam sme si pozreli film o histórii a výrobe čokolády od tejto firmy, prešli sme sa výrobňou a so záujmom sme  sledovali priebeh výroby vianočných sladkostí.  V obchode sme si pochutili na skvelých čokoládových cukrovinkách, ktoré sme si mohli zakúpiť. Autobusom sme sa vrátili späť do Bratislavy, kde sme dostali dve a pol hodiny rozchod. Niektorí sa rozhodli nemrznúť a ísť sa schovať do obchodov či reštaurácií. Iní si prešli vianočné trhy a ich okolie.
   Celí premrznutí, s líčkami vyštípanými do ružova, sme sa vrátili do autobusu a vydali sa na cestu domov.
   Tento deň sme si naozaj naplno užili.

   Romča

  • Rozumieme si ešte?

   Významné  sté výročie vzniku Československa  pripomenuli  žiakom  aj vyučujúci slovenského jazyka. Už v septembri im zadali  tému dlhodobého projektu  „Rozumieme si ešte?“  Mladší tvorili leporelá, starší projekty. Práce odprezentovali  vo svojich triedach, a tak sme sa všetci  veľa dozvedeli o slovenskom  a českom jazyku, ich spoločnom ale aj rozdielnom , o živote našich národov.  Mnohí sa však vydali aj do histórie.  Mená ako M.R.ŠTEFÁNIK, T.G.MASARYK,E.BENEŠ odzneli v každej triede a všetci  sa dozvedeli o ich prínose pre našu spoločnú existenciu a nepriamo aj o formovaní budúcnosti našich terajších štátov.  

   Úlohou  vyučujúcich bolo vybrať najlepšie práce. To bolo náročné, ale, podarilo sa. Vecné odmeny dostali títo žiaci:

   1.kategória, 5.-7.ročník, leporelá:

   1.miesto :  K.Baculová, K.Kazimírová         7.A

   2.miesto:   T.Z.Miškolci                                 7.B

   3.miesto:   N.Gašparíková, M.Hájniková   6.A

   4.miesto:   L.Horníková, E.Šidelská              6.B

                       K.Bollová, E.S.Jakúbeková         7.B

    

   2.kategória, 8.-9-ročník, projekty:

   1.miesto: R.Urbancová ,V.Dolníková ,D.Dolníková, N.Prášková     9.A

   2.miesto:T.Ciriaková,E.Valientová,O.Vdovičíková, M.Janurová    8.B

   3.miesto: R.T.Uškovitšová, K.Podhányiová, L.Súkeníková              8.A

   4.miesto: T.Vdovičíková, K.Kasáková, L.Vráblová, V.Čaková         8.B

    

   Blahoželáme!

  • Triedne schôdzky

   Vážení rodičia, 

   triedne schôdzky  sa budú konať vo štvrtok 29.11.2018 pre všetky triedy našej školy (Okrem 2.A). Čas konania je rôzny, nájdete ho v žiackych knižkách Vašich detí.

   Vedenie ZŠ Rajecké Teplice

  • Vôňa Vianoc a Relish

   Dňa 26.11.2018 sme sa v rámci vyučovania s tretiakmi, štvrtákmi a deviatakmi zúčastnili výroby ozdôb a zdobení stromčeka v penzióne Relish. Majiteľka, pani Ogino Cabadajová, nám poskytla priestor v penzióne. Žiaci mohli nahliadnúť aj do japonských apartmánov a dozvedieť sa čo-to o japonskej kultúre od pani Cabadajovej, ktorá v Japonsku žila  a pozná ho. 

   Aj naši rodičia prispeli k naplneniu vianočnej atmosféry. Pán Mihál nám zabezpečil krásny stromček a pani Uhliariková stojan.Tešíme sa zo zážitkového učenia. 

   V popoludňajších hodinách naši šikovní žiaci z krúžku Varíme, pečieme, ochutnávame zdobili chutné medovníky. Stali sa z nich malí cukrári a medovnikári, ktorí svojou šikovnosťou ukázali svoj zápal pre prácu.

  • POZVÁNKA NA PLES
  strana: