Navigácia

Navigácia

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. Peter Hönsch Riaditeľ
   
   
  Mgr. Zuzana Barčiaková Rozvrh
  Zástupkyňa riaditeľa
   
   
  Mgr. Anna Balážová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 5.B
   
   
  Marcela Dikantová Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Anna Dubovanová Rozvrh
  Učiteľka
  adubovanova@gmail.com
   
   
  Mgr. Katarína Fodreková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 5,A
   
   
  Mgr. Mária Hodásová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 9.B
  hodasova.maria@gmail.com
   
   
  Mgr. Lucia Hojová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.B
  lucia.x@centrum.sk
   
   
  Mgr. Miriam Hulíková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.B
   
   
  Mgr. Viera Jančová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.A
   
   
  Mgr. Soňa Kaisová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 2.A
   
   
  Mgr. Silvia Knapcová Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Peter Knotek Rozvrh
  Triedny učiteľ: 6.B
  vychovnyporadcazsrt@gmail.com
   
   
  Mgr. Zuzana Kupšová Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  Mgr. Zdenka Lacková Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  Mgr. Jozef Lazový Rozvrh
  Učiteľ
   
   
  Mgr. Dalibor Mišura Rozvrh
  Učiteľ
   
   
  PaedDr. Zdena Pánová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 9.A
  zdenkapan@gmail.com
   
   
  Mgr. Jana Sláviková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 3.A
   
   
  Soňa Slyšková Rozvrh
  Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Miroslava Svetlošáková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.A
  svetlosakova@gmail.com
   
   
  Mgr. Miloslav Tatarka Rozvrh
  Triedny učiteľ: 7.B
  miloslav73@gmail.com
   
   
  Mgr. Zuzana Truchlíková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 6.A
  zuzana.truchlikova@gmail.com
   
   
  Mgr. Ľubomíra Uhliariková Špeciálna pedagogička
   
   
  Mgr. Jana Ulčáková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 4.A
   
   
  Mgr. Emília Vachanová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 7.A
  emilia.vachanova@gmail.com
   
   
  Mgr. Katarína Baďurová Asistentka učiteľa
   
   
  Mgr. Silvia Knapcová Asistentka učiteľa

  © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2018

  Voľné miesta na našej škole