Navigácia

PartnersPondelok 16. 7. 2018

Pondelok 16. 7. 2018
Počet návštev: 2572794

Kontakt

 • Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice
  Pionierska 95
  013 13 Rajecké Teplice
 • 041/549 35 85 - riaditeľ školy
  041/549 35 15 - zástupca školy - štatutárny zástupca
  041/549 35 02 - školská jedáleň

Narodeniny a meniny

Zvonenie

1.hodina :     7:45 - 8:30

2.hodina:      8:40 - 9:25

3.hodina:      9:40 - 10:25

4.hodina:     10:35 - 11:20

5.hodina:     11:30  - 12:15

6.hodina:     12:25 - 13:10

7.hodina:     13:40 - 14:20

 

Predchádzanie chrípke

Rodičia a žiaci pozor!

Ako prechádzať chrípke nájdete v priloženom súbore  z RÚVZ v Žiline

plagat_chripka.pdf

PRIPRAVUJEME

 

 

 

 

 

Tu sa môžete dozvedieť základné informácie o činnosti a profile našej školy. Rovnako tu nájdete elektronickú žiacku knižku Vašich detí i množstvo fotografií z rôznych oblastí života školy.

Novinky

 • Leto 2018

  Všetkým našim kolegom, žiakom a rodičom prajeme krásne prázdniny, veľa oddychu, pohody, slnka a zážitkov. Tešíme sa na stretnutie znova v septembri.

 • Cieľom nášho výletu bolo prejsť časť Tatier a utužiť kolektív. Ciele sme splnili, ale aj užili neustále prestupovanie a cestovanie. Noc z piatka na sobotu bola príšerne ťažká, no napriek tomu sme všetko zvládali úplne perfektne. Ďakujeme našim učiteľkám za trpezlivosť a ochotu.

 • Pani učiteľka Barčiaková a pán učiteľ Tatarka zobrali triedu 6.B na výlet do Lietavy do penziónu Pod hradom. Užili sme si srandu, zábavu, futbal na umelej tráve, výlet na Lietavský hrad, výlet ku kamennému kreslu, nočné rozhovory. Program Izba zabáva izbu dokázal, že sme tvoriví a nápadov máme vždy dosť. Miestnu samoobsluhu sme počas piatka stihli navštíviť trikrát. Fantastické jedlo nám pripravovala vždy usmiata pani Lukáčová, ktorá nám splnila, čo nám na očiach videla. Bolo nám dobre.:)

 • 8.6.2018 sme navštívili Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach. Žiaci 6.A mali možnosť vypočuť si prednášku o vývoji železničnej dopravy, ktorá bola veľmi zaujímavá a poučná.Videli aj rôzne exponáty, ktoré približovali históriu pltníctva, vývoj rušňov a automobilov.Najviac ich však zaujímal model železničnej trati z 20-tych rokov20.storočia.Mohli si vyskúšať označovanie lístkov. Tiež obdivovali starodávne motocykle. Bola to veľmi zaujímavá a poučná exkurzia, ktorá v nás zanechala veľa pekných zážitkov. Tešíme sa aj na ďalšie takéto hodnotné exkurzie.

 • Ani 9.A neodíde zo školy bez spoločnej rozlúčky. V máji sme sa úžasne zabavili na chate v Rajeckej Lesnej. Bola diskotéka, bol šport, boli spoločné hry, večer pri ohni, spoločné rozhovory na izbe, prezentácia o cestovaní, dokonca aj beseda s policajtom o ich náročnej práci. Každý si niečo vybral, bolo super! Dodatok nášho ped. dozoru Mgr. Dubovanovej a Mgr. Fodrekovej: „Správanie triedy bolo na výbornú!“

 • Žiaci našej školy oslavujú každoročne svoj sviatok 1.júna hrami, športom alebo zábavou. Nebolo tomu inak ani tento rok. Žiaci sa stretli spolu s učiteľmi ráno na dopravnom ihrisku. Pán riaditeľ otvoril deň plný radosti, súťaží a zážitkov. Pani učiteľka Hulíková podala pokyny a začali sme. Prví nám predviedli ukážku hasiči z Rajeckých Teplíc. Ich nasadenie pri hasení simulovaného požiaru ukázalo ich pomoc a odvahu v každej situácii. Záchranári z 5.pluku špeciálneho určenia zo Žiliny nám vysvetlili a predviedli použitie zbraní, využitie špeciálneho oblečenia v praxi. Pán Samek z autoškoly s veľkou dávkou trpezlivosti robil inštruktora celé dopoludnie všetkým záujemcom, ktorí si mohli na vlastnej koži vyskúšať šoférovanie auta. Nasledovali pestré športové hry pripravené našimi deviatakmi. Všetky triedy sa vystriedali na každom stanovišti. Po skončení súťaženia deviataci vyhodnotili jednotlivé súťaže, víťazov sme odmenili potleskom. Na záver podujatia sme si pochutili na chutnom guláši pre všetkých z našej školskej jedálne, ktorý nám naservírovali naši hasiči. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sa deň vydaril, špeciálne našim deviatakom, hasičom z Rajeckých Teplíc, Autoškole Samek, 5.pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Veríme, že o rok sa stretneme.