Navigácia

Partners

Piatok 16. 11. 2018

Piatok 16. 11. 2018
Počet návštev: 2673953

Kontakt

 • Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice
  Pionierska 95
  013 13 Rajecké Teplice
 • 041/549 35 85 - riaditeľ školy
  041/549 35 15 - zástupca školy - štatutárny zástupca
  041/549 35 02 - školská jedáleň

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 16.11.2018)
Patrik Svetlovský (8.A)
Zajtra (Sobota 17.11.2018)
Timotej Dolník (7.B)
Simon Miškolci (4.A)

Zvonenie

1.hodina :     7:45 - 8:30

2.hodina:      8:40 - 9:25

3.hodina:      9:40 - 10:25

4.hodina:     10:35 - 11:20

5.hodina:     11:30  - 12:15

6.hodina:     12:25 - 13:10

7.hodina:     13:40 - 14:20

 

Predchádzanie chrípke

Rodičia a žiaci pozor!

Ako prechádzať chrípke nájdete v priloženom súbore  z RÚVZ v Žiline

plagat_chripka.pdf

PRIPRAVUJEME

 

Kanisterapia

Noc výskumníkov

Týždeň v Londýne

 

 

Tu sa môžete dozvedieť základné informácie o činnosti a profile našej školy. Rovnako tu nájdete elektronickú žiacku knižku Vašich detí i množstvo fotografií z rôznych oblastí života školy.

Novinky

 • Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka v stredu 21. novembra 2018

  riaditeľské voľno.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – celoslovenské testovanie žiakov T-5/2018.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018 (štvrtok).

  Ročníky 1 – 4, ŠKD a ŠJ sú v prevádzke.

 • Testovanie piatakov

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 5. ročníka, že celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2018 sa uskutoční v stredu 21. novembra 2018.

  Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky. S priebehom a spôsobom testovania sú oboznámení na príslušných vyučovacích hodinách.

  Pokyny a harmonogram nájdete na stránke NÚCEM-u.

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • V stredu 14. 11. sa druháci vybrali spríjemniť si hodinu čítania do školskej knižnice. Keďže je to veselá trieda, najradšej čítajú veselé príbehy. A tak im pani učiteľka predstavila knižku o prváčkach - dvojčatách. - Danke a Janke. Žiaci sa pohodlne usadili, zatvorili oči a už sa započúvali do 1. kapitoly, ktorú im prečítala pani učiteľka. A či naozaj pozorne počúvali a či vedia čítať s porozumením- presvedčili sa vypracovaním pracovného listu.Knižka sa im páčila a tak si ju z knižnice vypožičali na ďalšie čítanie. A určite niekedy zasa aj v školskej knižnici.

 • V októbri sa školský rok len pomaly rozbieha, ale my, učitelia slovenského jazyka, máme plné ruky práce. Najskôr je to program ku Dňu knižníc, potom príprava na olympiádu zo SJL a na Komparo, čiže testovanie žiakov zo SJL a MAT.

  Nezabudli sme ani na sté výročie vzniku Československa a pripravili sme súťaž v tvorbe leporel /5.-7.roč./ a projektov /8.-9.roč./ na tému „Rozumieme si ešte?“ Zapojili sa všetci žiaci a ich práce boli veľmi nápadité a zaujímavé .

  Olympiáda prebehla 26.10.2018, zapojilo sa do nej 20 žiakov 8. a 9.ročníka. Úlohy boli rozdelené do troch častí: test z gramatiky, transformácia textu a ústna časť.

 • Po tomto turistickom výlete sa členovia krúžku tešili zvlášť na horúci kúpeľ doma. V sobotu 10.11.2018 najskôr poctivo odšliapali na bicykloch z Rajeckých Teplíc cez Konskú, Kamennú Porubu a Porubskú dolinu po Chatu Oselná. (Navigácia ukazovala prejdených 12 km.)

  Po odpočinku sa pešo pokračovalo po zelenej značke cez Mraznicu do Sedla pod Hnilickou Kýčerou (1028 m). Starší členovia krúžku už toto miesto navštívili, preto ďalším cieľom výstupu v tento deň bol vrchol Hnilickej Kýčery (1218 m), jeden z vrcholov Lúčanskej Malej Fatry. Že tento chodník patrí k najstrmším v Malej Fatre, si všetci vyskúšali na vlastnej koži. Napokon veterný vrchol Kýčery „dal“ každý jeden.

 • Vo štvrtok 8.11.2018 sa naši žiaci-Terézia Ciriaková, Ema Valientová, Tadeáš Papučík, Samuel Kšiňan, Patrik Záň, Martin Kadúc zúčastnili v Žiline cezpoľného behu na trávnatom povrchu. Všetci sa veľmi usilovali. Vysoké umiestnenie získala Tereza Ciriaková, ktora dlhý čas bežala ako prvá, ale pri záverečnom finiši mala viac síl jej kamarátka z cykloklubu. Blahoželáme aj k 2.miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy.