Navigácia

Navigácia

  Kto sme Kontakt Členovia Rada školy

  Rodičovské združenie

  Kto sme

   
  Názov:                   RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ RAJECKÉ TEPLICE o.z.
                     
   
  Právna forma:   Občianske združenie
   
  Sídlo:                       Pionierska 95, 013 13 Rajecké Teplice
   
  IČO:                          42218811
   
  Dátum vzniku:  5.12.2011
   
  Štatutár:                Ing. Katarína Kráľová, Ing. Daniel Lamoš
   
  Číslo účtu:         4017131208/7500 (ČSOB)
   
  Združenie je registrované v registri prijímateľov 2% z daní z príjmu